Học giỏi Tiếng Anh 5 (hệ 10 năm)

Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 17: What would you like to eat?

Unit 17: What would you like to eat? - Extra Exercises (p.2)

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 421

Chưa có thông báo nào