Học giỏi Tiếng Anh 5 (hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Review + Project
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 20: Which is more interesting, life in the city or the country?

Unit 20: Which is more interesting, life in the city or the country? - Project and Looking back

Độ dài: 4 phút - Số lượt học 364

Chưa có thông báo nào