Học giỏi Tiếng Anh 5 (hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Lets chant
  • What to remember
  • Speaking
  • Reading
  • Writing
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 11: What's the matter with you?

Unit 11: What's the matter with you? - Extra Exercises (p.2)

Độ dài: 14 phút - Số lượt học 560

Chưa có thông báo nào