Học giỏi Tiếng Anh 5 (hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Listen and repeat
  • Activity 2,3
  • Activity 4
  • Activity 5
  • Activity 6
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 8: What are you reading?

Unit 8: What are you reading? - Lesson 2

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 1.582

Chưa có thông báo nào