Học giỏi Tiếng Anh 5 (hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu
  • Speaking
  • Writing
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 6: How many lessons do you have today?

Unit 6: How many lessons do you have today? - Extra Exercises (p.2)

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 1.087

Chưa có thông báo nào