Học giỏi Tiếng Anh 5 (hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Sentence patterns + Pronunciation
  • Vocabulary + Sentence patterns
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 18: What will the weather be like tomorrow?

Unit 18: What will the weather be like tomorrow? - Extra Exercises (p.1)

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 327

Chưa có thông báo nào