Học giỏi Tiếng Anh 5 (2021 - 2022)

  Mục lục bài giảng
  • What to remember
  • Speaking + Reading
  • Writing
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 16: Where's the post office?

Unit 16: Where's the post office? - Extra Exercises (p.2)

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 100

Chưa có thông báo nào