Topclass iLearn Tiếng Anh 5 (hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
 • Review
  • Vocabulary
  • Word stress
 • Project
  • Outline
  • Sentence structures
  • Sample
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 3: Where did you go on holiday?

Unit 3: Where did you go on holiday? - Project and Looking back

Độ dài: 10 phút - Số lượt học 2.377

Chưa có thông báo nào