Học giỏi Tiếng Anh 5 (hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Pronunciation (1)
  • Pronunciation (2)
  • Vocabulary
  • Sentence patterns
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 7: How do you learn English?

Unit 7: How do you learn English? - Extra Exercises (p.1)

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 1.034

Chưa có thông báo nào