Học giỏi Tiếng Anh 5 (hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Review
    • Vocabulary
    • Word stress
  • Project
    • Outline
    • Sample
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 5: Where will you be this weekend?

Unit 5: Where will you be this weekend? - Project and Looking back

Độ dài: 10 phút - Số lượt học 1.604

Chưa có thông báo nào