Học giỏi Tiếng Anh 5 (hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Vocabulary review
  • Sentence structures review
  • Project
  • Sample
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 2: I always get up early. How about you?

Unit 2: I always get up early. How about you? - Project and Looking back

Độ dài: 13 phút - Số lượt học 2.595

Chưa có thông báo nào