Học giỏi Tiếng Anh 5 (hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Vocabulary and Sentence Patterns
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 17: What would you like to eat?

Unit 17: What would you like to eat? - Extra Exercises (p.1)

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 384

Chưa có thông báo nào