Tiếng Anh 5 (hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
 • Vocabulary review
 • Activity 1
  • Listen and repeat
  • Vocabulary
  • Game
 • Activity 2
 • Activity 3
 • Activity 4
 • Activity 5
 • Activity 6
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 3: Where did you go on holiday?

Unit 3: Where did you go on holiday? - Lesson 2

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 3.444

Chưa có thông báo nào