Topclass iLearn Tiếng Anh 5 (hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • What to remember
  • Pronunciation
  • Vocabulary
  • Sentence patterns
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 3: Where did you go on holiday?

Unit 3: Where did you go on holiday? - Extra Exercises (p.1)

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 2.087

Chưa có thông báo nào