Học giỏi Tiếng Anh 5 (hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • What to remember
  • Pronunciation
  • Vocabulary
  • Sentence patterns
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 3: Where did you go on holiday?

Unit 3: Where did you go on holiday? - Extra Exercises (p.1)

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 1.919

Chưa có thông báo nào