Topclass iLearn Tiếng Anh 5 (hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Nghe bài hát
  • What to remember
  • Luyện tập
  • Exercise 1
  • Exercise 2
  • Sentence patterns
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 10: When will sports day be?

Unit 10: When will sports day be? - Extra Exercises (p.1)

Độ dài: 3 phút - Số lượt học 833

Chưa có thông báo nào