Học giỏi Tiếng Anh 5 (hệ 10 năm)

Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 15: What would you like to be in the future?

Unit 15: What would you like to be in the future? - Extra Exercises (p.2)

Độ dài: 16 phút - Số lượt học 576

Chưa có thông báo nào