Topclass iLearn Tiếng Anh 5 (hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
 • Vocabulary review
 • Listen and repeat
 • Activity 2
  • Point and say
  • Vocabulary and language note
  • Practice
 • Activity 3
 • Activity 4,5
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 5: Where will you be this weekend?

Unit 5: Where will you be this weekend? - Lesson 2

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 2.563

Chưa có thông báo nào