Học giỏi Tiếng Anh 5 (hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • What to remember
  • Speaking
  • Reading
  • Writing
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 13: What do you do in your free time?

Unit 13: What do you do in your free time? - Extra Exercises (p.2)

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 508

Chưa có thông báo nào