Học giỏi Tiếng Anh 5 (hệ 10 năm)

Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 19: Which place would you like to visit?

Unit 19: Which place would you like to visit? - Extra Exercises (p.1)

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 239

Chưa có thông báo nào