Học giỏi Tiếng Anh 5 (hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Vocabulary and Sentence Patterns
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 15: What would you like to be in the future?

Unit 15: What would you like to be in the future? - Extra Exercises (p.1)

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 439

Chưa có thông báo nào