Học giỏi Tiếng Anh 5 (hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Review
    • Vocabulary
    • Sentence Stress
  • Project
    • Outline
    • Sample
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 6: How many lessons do you have today?

Unit 6: How many lessons do you have today? - Project and Looking back

Độ dài: 5 phút - Số lượt học 1.361

Chưa có thông báo nào