Học giỏi Tiếng Anh 5 (hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Vocabulary review
  • Word stress review
  • Project
  • Sample
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 1: What's your address?

Unit 1: What's your address? - Project and Looking back

Độ dài: 16 phút - Số lượt học 4.177

Chưa có thông báo nào