Học giỏi Tiếng Anh 5 (hệ 10 năm)

Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 9: What did you see at the zoo?

Unit 9: What did you see at the zoo? - Extra Exercises (p.2)

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 745

Chưa có thông báo nào