Học tốt Lịch sử 9 - Cô Đỗ Kim Xinh

  Mục lục bài giảng
  • Ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga
  • Phong trào tư sản dân tộc
  • Phong trào tiểu tư sản
  • Phong trào công nhân 1919 - 1925
Nhấn để bật tiếng
X

HỆ THỐNG BÀI GIẢNG

Bài 2. Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 203

Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất :
+ Ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga
+ Phong trào tư sản dân tộc
+ Phong trào tiểu tư sản
+ Phong trào công nhân 1919 - 1925
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng;
- Ghi bài cẩn thận vào vở và học lại ở nhà để có kết quả cao nhất.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào