Học tốt Lịch sử 9 - Cô Đỗ Kim Xinh

  Mục lục bài giảng
  • Bước phát triển mới của phong trào cách mạng 1926 - 1927
  • Tân Việt Cách mạng Đảng (tháng 7 - 1928)
  • Việt Nam Quốc dân Đảng
  • Cuộc khởi nghĩa Yên Bái
  • Ba tổ chức cộng sản ra đời 1929
Nhấn để bật tiếng
X

HỆ THỐNG BÀI GIẢNG

Bài 4: Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 262

Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời :
+ Tân Việt Cách mạng Đảng
+ Việt Nam Quốc dân Đảng
+  Ba tổ chức cộng sản ra đời 1929
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng;
- Ghi bài cẩn thận vào vở và học lại ở nhà để có kết quả cao nhất.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào