Học tốt Lịch sử 9 - Cô Đỗ Kim Xinh

  Mục lục bài giảng
  • Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933
  • Phong trào cách mạng 1930 - 1931
  • Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh
  • Ý nghĩa
Nhấn để bật tiếng
X

HỆ THỐNG BÀI GIẢNG

Bài 6: Phong trào cách mạng từ 1930 - 1935

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 222


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về Phong trào cách mạng từ 1930 - 1935 :
+ Khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933
+ Phong trào cách mạng: Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng;
- Ghi bài cẩn thận vào vở và học lại ở nhà để có kết quả cao nhất.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào