Học tốt Lịch sử 9 - Cô Đỗ Kim Xinh

  Mục lục bài giảng
  • Tình hình thế giới và Đông Dương
  • Tình hình thế giới và Đông Dương (tiếp)
  • Những cuộc nổi dậy đầu tiên
  • Những cuộc nổi dậy đầu tiên (tiếp)
Nhấn để bật tiếng
X

HỆ THỐNG BÀI GIẢNG

Bài 08: Việt Nam trong những năm 1939 - 1945

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 162


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về Việt Nam trong những năm 1939 - 1945 :
+ Tình hình thế giới và Đông Dương
+ Những cuộc nổi dậy đầu tiên: Khởi nghĩa Nam kỳ, Bắc Sơn, Binh biến Đô Lương
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng;
- Ghi bài cẩn thận vào vở và học lại ở nhà để có kết quả cao nhất.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào