Học tốt Lịch sử 9 - Cô Đỗ Kim Xinh

  Mục lục bài giảng
  • Tình hình Nhật Bản sau chiến tranh
  • Những cải cách của quân đồng minh tại Nhât
Nhấn để bật tiếng
X

HỆ THỐNG BÀI GIẢNG

Bài 13: Nhật Bản (tiết 1)

Độ dài: 12 phút - Số lượt học 218

Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về Nhật Bản
+ Tình hình Nhật Bản sau chiến tranh
+ Những cải cách của quân đồng minh tại Nhât
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng;
- Ghi bài cẩn thận vào vở và học lại ở nhà để có kết quả cao nhất.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào