Học tốt Lịch sử 9 - Cô Đỗ Kim Xinh

  Mục lục bài giảng
  • Giai đoạn 1945 đến 1960
  • Giai đoạn 1945 đến 1960
  • Giai đoạn giữa những năm 1960 đến giữa những năm1970
  • Giai đoạn từ giữa những năm 1970 đến những năm 1990.
Nhấn để bật tiếng
X

HỆ THỐNG BÀI GIẢNG

Bài 03: Quá trình phát triển phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 830

Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về Quá trình phát triển phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa :
+ Giai đoạn 1945 đến 1960
+ Giai đoạn giữa những năm 1960 đến giữa những năm 1970
+ Giai đoạn từ giữa những năm 1970 đến những năm 1990.
+ Phong trào công nhân 1919 - 1925
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng;
- Ghi bài cẩn thận vào vở và học lại ở nhà để có kết quả cao nhất.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào