Học tốt Lịch sử 9 - Cô Đỗ Kim Xinh

  Mục lục bài giảng
  • Nguyễn Ái Quốc ở Pháp (1917 - 1923)
  • Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô (1923 - 1924)
  • Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc (1924 - 1925)
Nhấn để bật tiếng
X

HỆ THỐNG BÀI GIẢNG

Bài 3: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài những năm 1919 - 1925

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 235

Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài những năm 1919 - 1925 :
+ Nguyễn Ái Quốc ở Pháp (1917 - 1923)
+ Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô (1923 - 1924)
+ Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc (1924 - 1925)
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng;
- Ghi bài cẩn thận vào vở và học lại ở nhà để có kết quả cao nhất.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào