Học tốt Lịch sử 9 - Cô Đỗ Kim Xinh

  Mục lục bài giảng
  • Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của Đảng 1951
  • Phát triển hậu phương kháng chiến về mọi mặt
  • Giữ vững quyền đánh địch trên chiến trường
Nhấn để bật tiếng
X

HỆ THỐNG BÀI GIẢNG

Bài 16: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950 - 1953) (tiết 2)

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 122

Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950 - 1953) :
+ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của Đảng 1951
+ Phát triển hậu phương kháng chiến, giữ vững quyền đánh địch trên chiến trường
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng;
- Ghi bài cẩn thận vào vở và học lại ở nhà để có kết quả cao nhất.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào