Học tốt Lịch sử 9 - Cô Đỗ Kim Xinh

  Mục lục bài giảng
  • Kinh tế, chính trị
  • Đối ngoại
  • Sự liên kết khu vực
Nhấn để bật tiếng
X

HỆ THỐNG BÀI GIẢNG

Bài 15: Các nước Tây Âu

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 229

Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về Các nước Tây Âu
+ Kinh tế, chính trị
+ Đối ngoại
+ Sự liên kết khu vực
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng;
- Ghi bài cẩn thận vào vở và học lại ở nhà để có kết quả cao nhất.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào