Học tốt Lịch sử 9 - Cô Đỗ Kim Xinh

  Mục lục bài giảng
  • Chiến dịch biên giới thu đông 1950 : hoàn cảnh lịch sử mới
  • Quân ta tấn công địch ở biên giới phía Bắc
  • Âm mưu đẩy mạnh chiến tranh của thực dân Pháp (Tham khảo)
Nhấn để bật tiếng
X

HỆ THỐNG BÀI GIẢNG

Bài 15: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950 - 1953) (tiết 1)

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 246


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950 - 1953) :
+ Chiến dịch biên giới thu đông 1950 : hoàn cảnh lịch sử mới
+ Quân ta tấn công địch ở biên giới phía Bắc
+ Âm mưu đẩy mạnh chiến tranh của thực dân Pháp
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng;
- Ghi bài cẩn thận vào vở và học lại ở nhà để có kết quả cao nhất.
Chúc các em học tốt.
Âm mưu đẩy mạnh chiến tranh của thực dân Pháp là nội dung khuyến khích HS tự đọc

Chưa có thông báo nào