Học tốt Lịch sử 9 - Cô Đỗ Kim Xinh

  Mục lục bài giảng
  • Công cuộc xây dựng và phát triển đất nước
  • Cu Ba
Nhấn để bật tiếng
X

HỆ THỐNG BÀI GIẢNG

Bài 10: Các nước Mỹ la tinh (tiết 2)

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 248

Tóm tắt nội dung:
- Tiếp tục cung cấp, giới thiệu kiến thức về Các nước Mỹ la tinh
+ Công cuộc xây dựng và phát triển đất nước
+ Cu Ba
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng;
- Ghi bài cẩn thận vào vở và học lại ở nhà để có kết quả cao nhất.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào