Học tốt Lịch sử 9 - Cô Đỗ Kim Xinh

  Mục lục bài giảng
  • Sự khôi phục và phát triển kinh tế sau chiến tranh
  • Nguyên nhân phát triển
Nhấn để bật tiếng
X

HỆ THỐNG BÀI GIẢNG

Bài 14: Nhật Bản (tiết 2)

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 234


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về Nhật Bản
+ Sự khôi phục và phát triển kinh tế sau chiến tranh
+ Nguyên nhân phát triển
+ Chính sách đối nội và đối ngoại
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng;
- Ghi bài cẩn thận vào vở và học lại ở nhà để có kết quả cao nhất.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào