Học tốt Lịch sử 9 - Cô Đỗ Kim Xinh

  Mục lục bài giảng
  • Mặt trận Việt Minh ra đời
  • Mặt trận Việt Minh ra đời (tiếp)
  • Nhật đảo chính Pháp 1945
  • Tổng khởi nghĩa tháng Tám
Nhấn để bật tiếng
X

HỆ THỐNG BÀI GIẢNG

Bài 09: Cao trào cách mạng tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 193

Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về Cao trào cách mạng tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945:
+ Mặt trận Việt Minh ra đời 
+ Nhật đảo chính Pháp 1945 và Tổng khởi nghĩa tháng Tám
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng;
- Ghi bài cẩn thận vào vở và học lại ở nhà để có kết quả cao nhất.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào