Học tốt Lịch sử 9 - Cô Đỗ Kim Xinh

  Mục lục bài giảng
  • Kế hoạch Nava - Pháp, Mỹ
  • Cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953
  • Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954
  • Diễn biến, ý nghĩa của chiến dịch Điện Biên Phủ
Nhấn để bật tiếng
X

HỆ THỐNG BÀI GIẢNG

Bài 17: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953 - 1954) (tiết 1)

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 148


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953 - 1954) :
+ Kế hoạch Nava - Pháp, Mỹ
+ Cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân.
+ Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng;
- Ghi bài cẩn thận vào vở và học lại ở nhà để có kết quả cao nhất.
Chúc các em học tốt.
Bảng niên biểu sự kiện chính trong Đông - Xuân 1953 - 1954

Chưa có thông báo nào