Học tốt Lịch sử 9 - Cô Đỗ Kim Xinh

  Mục lục bài giảng
  • Sự hình thành trật tự thế giới mới
  • Sự hình thành Liên hiệp quốc
  • Chiến tranh lạnh
  • Thế giới sau
Nhấn để bật tiếng
X

HỆ THỐNG BÀI GIẢNG

Bài 16: Trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 256

Nội dung bài học:

Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu kiến thức về: sự hình thành trật tự thế giới mới, liên hiệp quốc, đặc biệt là kiến thức về chiến tranh lạnh và sự ảnh hưởng của nó đến tình hình thế giới.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào