Học tốt Lịch sử 9 - Cô Đỗ Kim Xinh

  Mục lục bài giảng
  • Tình hình nước ta sau CM tháng Tám
  • Tình hình nước ta sau CM tháng Tám (tiếp)
  • Tình hình nước ta sau CM tháng Tám (tiếp)
Nhấn để bật tiếng
X

HỆ THỐNG BÀI GIẢNG

Bài 11: Cuộc đấu tranh bảo vệ chính quyền giai đoạn 1945 -1946 (tiết 1)

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 188

Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về Cuộc đấu tranh bảo vệ chính quyền giai đoạn 1945 -1946 (tiết 1): Tình hình nước ta sau CM tháng Tám
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng;
- Ghi bài cẩn thận vào vở và học lại ở nhà để có kết quả cao nhất.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào