Học tốt Lịch sử 9 - Cô Đỗ Kim Xinh

  Mục lục bài giảng
  • Hoàn thành thống nhất đất nước
  • Quá trình thống nhất đất nước
Nhấn để bật tiếng
X

HỆ THỐNG BÀI GIẢNG

Bài 28: Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng mùa Xuân 1975

Độ dài: 15 phút - Số lượt học 84

Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng mùa Xuân 1975:
+ Hoàn cảnh và quá trình hoàn thành thống nhất đất nước 
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng;
- Ghi bài cẩn thận vào vở và học lại ở nhà để có kết quả cao nhất.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào