Học tốt Lịch sử 9 - Cô Đỗ Kim Xinh

  Mục lục bài giảng
  • Trung Quốc
  • Trung Quốc (tiếp)
Nhấn để bật tiếng
X

HỆ THỐNG BÀI GIẢNG

Bài 05: Các nước châu Á (tiết 2)

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 442


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về Các nước châu Á :
+ Trung Quốc
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng;
- Ghi bài cẩn thận vào vở và học lại ở nhà để có kết quả cao nhất.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào