Học tốt Lịch sử 9 - Cô Đỗ Kim Xinh

  Mục lục bài giảng
  • Những nét chung
  • Phong trào giải phóng dân tộc
Nhấn để bật tiếng
X

HỆ THỐNG BÀI GIẢNG

Bài 09: Các nước Mỹ la tinh (tiết 1))

Độ dài: 16 phút - Số lượt học 260

Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về Các nước Mỹ la tinh
+ Những nét chung
+ Phong trào giải phóng dân tộc
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng;
- Ghi bài cẩn thận vào vở và học lại ở nhà để có kết quả cao nhất.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào