Học tốt Lịch sử 9 - Cô Đỗ Kim Xinh

  Mục lục bài giảng
  • Chiến đấu chống chiến tranh cục bộ của Mỹ
  • Chiến đấu chống chiến tranh cục bộ của Mỹ (tiếp)
  • Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1961
Nhấn để bật tiếng
X

HỆ THỐNG BÀI GIẢNG

Bài 22: Cả nước trực tiếp chống Mỹ cứu nước (1965 - 1973) (tiết 1)

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 84


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về Cả nước trực tiếp chống Mỹ cứu nước (1965 - 1973) :
+ Chiến đấu chống chiến tranh cục bộ của Mỹ
+ Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1961.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng;
- Ghi bài cẩn thận vào vở và học lại ở nhà để có kết quả cao nhất.
Chúc các em học tốt.
Bảng niên biểu các sự kiện chinh của Chiến tranh cục bộ

Chưa có thông báo nào