Học tốt Lịch sử 9 - Cô Đỗ Kim Xinh

  Mục lục bài giảng
  • Chiến dịch Việt Bắc
  • Chiến dịch Việt Bắc (tiếp)
Nhấn để bật tiếng
X

HỆ THỐNG BÀI GIẢNG

Bài 14: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 - 1950) (tiết 2)

Độ dài: 16 phút - Số lượt học 117

Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 - 1950) :
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng;
- Ghi bài cẩn thận vào vở và học lại ở nhà để có kết quả cao nhất.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào