Học tốt Lịch sử 9 - Cô Đỗ Kim Xinh

  Mục lục bài giảng
  • Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ba của Đảng
  • Miền Bắc thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm 1961 - 1965
Nhấn để bật tiếng
X

HỆ THỐNG BÀI GIẢNG

Bài 20: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 - 1965) (tiết 2)

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 183

Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 - 1965) :
+ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ba của Đảng
+ Miền Bắc thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm 1961 - 1965.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng;
- Ghi bài cẩn thận vào vở và học lại ở nhà để có kết quả cao nhất.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào