Học tốt Lịch sử 9 - Cô Đỗ Kim Xinh

  Mục lục bài giảng
  • Hiệp định Giơ Ne vơ
  • Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp
Nhấn để bật tiếng
X

HỆ THỐNG BÀI GIẢNG

Bài 18: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953 - 1954) (tiết 2)

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 99

Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953 - 1954) :
+ Hiệp định Giơ Ne vơ
+ Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng;
- Ghi bài cẩn thận vào vở và học lại ở nhà để có kết quả cao nhất.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào