Học tốt Lịch sử 9 - Cô Đỗ Kim Xinh

  Mục lục bài giảng
  • Liên Xô
  • Liên Xô (tiếp)
  • Đông Âu
  • Sự liên hệ Liên Xô và Đông Âu
Nhấn để bật tiếng
X

HỆ THỐNG BÀI GIẢNG

Bài 01: Liên Xô và các nước Đông Âu từ 1945 đến năm 1970

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 2.185

Nội dung bài học: Chúng ta bắt đầu nghiên cứu về bài học Liên Xô và các nước  Đông Âu từ năm 1945 đến 1970 . Các em chú ý nghe giảng và ghi bài cẩn thận.

Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào