Học tốt Lịch sử 9 - Cô Đỗ Kim Xinh

  Mục lục bài giảng
  • Sự ra đời của tổ chức ASEAN
  • Quá trình phát triển
  • ASEAN 10
Nhấn để bật tiếng
X

HỆ THỐNG BÀI GIẢNG

Bài 07: Các nước Đông Nam Á (tiết 2)

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 393


Tóm tắt nội dung:
- Tiếp tục cung cấp, giới thiệu kiến thức về Các nước Đông Nam Á
+ Sự ra đời và phát triển của ASEAN
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng;
- Ghi bài cẩn thận vào vở và học lại ở nhà để có kết quả cao nhất.
Chúc các em học tốt.
Bảng niên biểu quá trình ASEAN 6 thành ASEAN 10

Chưa có thông báo nào