Học tốt Lịch sử 9 - Cô Đỗ Kim Xinh

  Mục lục bài giảng
  • Những nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới từ sau 1945 đến nay Liên xô và các nước Đông Âu
  • Chủ nghĩa tư bản
  • Phong trào giải phóng dân tộc Á, Phi, Mỹ la tinh
  • Quan hệ quốc tế
  • Cách mạng khoa học kỹ thuật lần 2
Nhấn để bật tiếng
X

HỆ THỐNG BÀI GIẢNG

Bài 18: Tổng kết Lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 185

Nội dung bài học:

Chúng ta sẽ cùng tổng kết lại những kiến thức đã học trong các bài trước về tình hình thế giới từ sau 1945 đến nay, và chuẩn bị cho các bài kiểm tra sắp tới.
Chúc các em đạt kết quả cao.

Chưa có thông báo nào