Học tốt Lịch sử 9 - Cô Đỗ Kim Xinh

  Mục lục bài giảng
  • Thành tựu của cuộc Cách mạng khoa học kỹ thuật
  • Thành tựu của cuộc Cách mạng khoa học kỹ thuật (tiếp)
  • Ý nghĩa và tác động của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật
Nhấn để bật tiếng
X

HỆ THỐNG BÀI GIẢNG

Bài 17: Thành tựu chủ yếu của cuộc Cách mạng khoa học kỹ thuật

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 227

Nội dung bài học: Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các thành tựu của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật, những tác động và ý nghĩa của nó.

Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào